වෙළද ගැටලූව ගැන ඇමරිකාව සහ චීනය යළි සාකච්ඡා අරඹයි

Wednesday, 10 July 2019 - 13:22

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකාව සහ චීනය අතර බිද වැටුණු වෙළද සාකච්ඡා යළි ආරම්භ වී තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් දෙරටේ නියෝජිතයින් දෙදෙනෙකු ඊයේ දුරකථන සංවාදයක නිරතව ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සදහන් කළේ.

භාණ්ඩ අපනයනයේදී දෙරටම විසින් අධික තීරුබදු පැනවීමත් සමගයි මෙම වෙළද ගැටලූව හට ගනු ලැබුවේ.