පාන් මිල වැඩි නොවන බව බේකරි හිමියන් කියයි

Thursday, 18 July 2019 - 18:29

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
රුපියල් 5කින් වැඩි කෙරුණු පාන් ගෙඩියක් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පැවති මිලටම අලෙවි කිරීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 8කින් ඉහළ දැමීම හේතුවෙන් ඔවුන් පාන් මිල වැඩි කිරීමට තීරණය කර තිබුණා.