ඇමරිකාව සහ දකුණු කොරියාව යුද අභ්‍යාසයකට සැරසේ

Sunday, 21 July 2019 - 17:06

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A
ඇමරිකාව, දකුණු කොරියාව සමඟ ලබන මාසයේ ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාසයකට සූදානම් වනවා.  

එම යුද අභ්‍යාසය තුළින් සිය නායකයා සමඟ ඇති කර ගත් එකඟතාවයන් කඩවීමක් සිදුවන බවයි උතුරු කොරියාව ප්‍රකාශ කළේ.

කෙසේ වෙතත්, දකුණු කොරියාව කියා සිටියේ මෙය හමුදා භට පිරිස්වල සහභාගීත්වයකින් තොරව තාක්ෂණික වශයෙන් පමණක් සිදුකරන යුද අභ්‍යාසයක් බවයි.