එජාපයේ නව සන්ධානය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ නමින්

Sunday, 21 July 2019 - 19:14

%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%2C+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ නව සන්ධානය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ නමින් අගෝස්තු 05  වනදා ආරම්භ කරන බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ කළුතර ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.