රන්ජන් රාමනායක අධිකරණයට අපහාස කළේ යැයි පැවරූ නඩුවේ සාක්ෂි විභාගය හෙට දක්වා කල් යයි

Monday, 29 July 2019 - 14:48

%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%83+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B6%BA%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%96+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
අධිකරණයට අපහාස කළේයැයි සදහන් කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායකට එරෙහිව, ඉදිරිපත් කර තිබෙන පළමු පැමිණිල්ලට අදාළ නඩුවේ සාක්ෂි විභාගය හෙට දිනය දක්වා කල් දමා තිබෙනවා.

ඒ විජිත් මලල්ගොඩ, ගාමිණී අමරසේකර සහ එස්. තුරෙයිරාජා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ අදාළ නඩුව අද කැදවූ අවස්ථාවේදීයි.

අද දිනයේ නඩු විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති බැවින් එය හෙට පෙරවරු 11.30 දක්වා කල් තැබීමටයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල තීරණය කර ඇත්තේ.