සල්වාරි පොටකට හිරවී සෙට්ටිකුලමේ 8 හැවිරිදි දරුවෙකු මරුට

Wednesday, 14 August 2019 - 7:50

%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%9A+8+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7
සල්වාරියේ පොටකට සිරවීමෙන් වයස අවුරුදු 8 ක දරුවෙකු මියයාමේ පුවතක් වවුනියාව -සෙට්ටිකුලම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවනවා.

සෙට්ටිකුලම - මුහත්තන්කුලම ප්‍රදේශයේ නිවසක ජනේලයේ ගැටගසා තිබූ සල්වාරියේ පොටක් සමඟ අවුරුදු 5 ක් පමණ වූ සිය සහෝදරයා සමඟ සෙල්ලම්කරමින් සිටියදියි මෙම දරුවා ගෙල සිරවීමෙන් ඊයේ මිය ගොස් ඇත්තේ.