ත්‍රී රෝද රථයක් පොලිස් යතුරුපැදියක ගැටී අනතුරට ලක්වෙයි

Wednesday, 14 August 2019 - 17:17

%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
කාත්තන්කුඩි ඉරුම්බුතයික්කා පාර අසලදී මාර්ගයේ ගමන් කරමින් තිබු පොලිස් යතුරුපැදියක් ත්‍රී රෝද රථයක ගැටී අනතුරට ලක්වන ආකාරය අසල වෙළඳසැලක සවිකර තිබූ CCTV කැමරාවක සටහන් වී තිබුනා.