අමරපුර සහ රාමඤ්ඤ නිකායන් ඒකාබද්ධ කිරීම අද

Friday, 16 August 2019 - 13:58

%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%A4%E0%B7%8A%E0%B6%A4+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%AF
මෙරට ශාසන ඉතිහාසයට නව පරිච්ඡේදයක් එක් කරමින් ශ්‍රී ලංකා අමරපුර නිකාය සහ රාමඤ්ඤ නිකාය ඒකාබද්ධ කිරීමේ ගිවිසුමකට අද අත්සන් තැබීමට නියමිතයි.

ඒ සඳහා වන සම්මුතියට අද පස්වරුවේ ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී අත්සන් තබන බවයි ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ මහා ලේඛකාධිකාරී මහාචාර්ය, පූජ්‍ය පල්ලෙකන්දේ රතනසාර හිමියන් කියා සිටියේ.

ඒ අනුව එම සම්මුතියෙන් අනතුරුව අමරපුර නිකාය සහ රාමඤ්ඤ නිකාය ශ්‍රී ලංකා අමරපුර රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාව ලෙස හදුන්වන බව ද උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.