කොළඹ ආරක්ෂක සමුළුව ලබන 29 සහ 30 වනදා

Thursday, 22 August 2019 - 13:52

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+29+%E0%B7%83%E0%B7%84+30+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F
ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව වාර්ෂිකව සංවිධාන කරනු ලබන කොළඹ ආරක්ෂක සමුළුව බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ලබන 29 සහ 30 වනදා පැවැත්වෙන බව යුද හමුදා මූලස්ථානය පවසනවා.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ඇතුලූ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහභාගීත්වයෙන් සංවිධාන කෙරෙන දියකාවා විශේෂ ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාසය ලබන මස 3 වනදා සිට 24 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.