අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ගෙන්වා ගැනීම සදහා අමාත්‍යාංශ දෙකකට, නීතිපතිගෙන් පිටු 21,000ක වාර්තාවක්,

Monday, 02 September 2019 - 17:47

%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B6%A7%2C+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94+21%2C000%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A%2C
බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී දැනට සිංගප්පූරුවේ සිටින බවට සැක කෙරෙන හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන උදර්පන ඉල්ලීම නීතිපතිවරයා විසින් අද විදේශ කටයුතු සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ වලට භාර දුන්නා.

අදාළ ඉල්ලීම සකස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියළු ලේඛන ඇතුළත් පිටු 21,000ක වාර්තාවක් ඊට ඇතුළත් බවයි නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනී රජයේ අධිනීතිඥ නිෂාරා ජයරත්න සඳහන් කළේ.