ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කෝප් කමිටුව හමුවට

Tuesday, 03 September 2019 - 7:24

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව වෙත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අද කැදවා තිබෙනවා.

ඊට අමතරව ලබන 17 වන දා බැටිකලෝ කැම්පස් පෞද්ගලික ආයතනය හා හීරා පදනම කෝප් කමිටුවට කැදවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එමෙන්ම, පරමාණු බලශක්ති අධිකාරිය, භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය ද ඉදිරියේදී කෝප් කමිටුව හමුවට කැදවීමට නියමිතයි.

පසුගිය දා කෝප් කමිටුවේ වැඩ කටයුතු මාධ්‍යයට විවෘත කිරීමට ද පියවර ගෙන තිබුණා.