ඉංගිරියේ ඩීසල් බලාගාරයකට එරෙහිව විරෝධතාවක්

Tuesday, 03 September 2019 - 11:26

%E0%B6%89%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A9%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉංගිරිය ආයෝජන කලාප භූමියේ ඉදිකර ඇති ඩීසල් බලාගාරයකට එරෙහිව ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් අද විරෝධතාවක නිරත වුණා.

මෙම ඩීසල් බලාගාරය පෞද්ගලික සමාගමකට අයත් බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පෙන්වා දුන්නේ.

අධිබලැති ජෙනරේටර් 20ක් අනාරක්ෂිත ලෙස මෙම ස්ථානයේ ස්ථාපිත කර ඇති බවට ද ඔවුන් චෝදනා කරනවා.