හම්බන්තොට මහ රෝහලේ වෛද්‍ය වර්ජනයක්

Tuesday, 03 September 2019 - 14:10

%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
හම්බන්තොට මහ රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයේ වෛද්‍යවරියක් රෝහලේ වෙනත් වාට්ටුවකට මාරු කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් එම රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරතව සිටිනවා.

මේ හේතුවෙන් හම්බන්තොට මහ රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය ද වසා දමා ඇති අතර, ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණි රෝගීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව ඇති බවයි හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.