උතුරේ ඉඩම් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක්

Wednesday, 04 September 2019 - 7:49

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
උතුරේ ඉඩම් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ මස 14 වන දින සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිත බව වාර්තා වනවා.

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කර 4,700 ක ඉඩමක් නිදහස් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ (ටීඑන්ඒ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශ්‍රීධරන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ යාපනය සහ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කවල ඉඩම් නිදහස් කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 14 වන දින රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිත බවයි.