මග වැරදී මුලතිව් වෙරළට ආ දැවැන්තයා (ඡායාරූප)

Wednesday, 04 September 2019 - 7:57

%E0%B6%B8%E0%B6%9C+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%85%E0%B6%A7+%E0%B6%86+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මුලතිව් මුල්ලිවයික්කාල් මුහුදු වෙරළට ගොඩ ගසා සිටි විශාල මුතු මෝරෙකු 3 දා සවස ධීවරයින් විසින් දැඩි පරිශ්‍රමයකින් අනතුරුව යළි මුහුදට දැමීමට සමත්ව තිබෙනවා.

මෙම මුතු මෝරා කිලෝ ග්‍රෑම් දහසකට වඩා බරකින් යුක්ත බවයි මුල්ලිවයික්කාල් ධීවරයෝ පවසන්නේ.

මුලතිව් මුල්ලිවයික්කාල් වෙරළතීරයට මෙවැනි විශාල මුතු මෝරෙකු මෙම වසර තුළදී මීට පෙර අවස්ථාවකද ගොඩගසා තිබුනා.