ඖෂධ හිඟයක් නොමැති බව, වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය කියයි

Wednesday, 04 September 2019 - 8:43

%E0%B6%96%E0%B7%82%E0%B6%B0+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%80%2C+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
මධ්‍යම ඖෂධ ගබඩාවේ ඖෂධ හිඟයක් නොමැති බව වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයේ අධ්‍යක්‍ෂ වෛද්‍ය ඒ.ටී. සුදර්ශන ප්‍රකාශ කළා.

කෙසේ වෙතත් පෙරේදා මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ කියා සිටියේ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ 319ක් මධ්‍යම බෙහෙත් ගබඩාව තුළ නොමැති බවයි.