ඖෂධ තොගයක් සමඟ පුද්ගලයෙකු මීගමුවේදී අත්අඩංගුවට

Wednesday, 04 September 2019 - 8:56

%E0%B6%96%E0%B7%82%E0%B6%B0+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන් සිදුකළ වැටලීමකදී මීගමුව ප්‍රදේශයේ තිබී නීතිවිරෝධීව ආනයනය කළ ඖෂධ තොගයක් සමඟ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

වලංගු බලපත්‍රයක් නොමැතිව ආනයනය කර ඇති මෙම ඖෂධවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 50ක් පමණ වන බව සඳහන්.

ඖෂධ තොගය සමඟ ඊයේ අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය සිදුකරනවා.