එජාපය මැතිවරණ නීති උල්ලංගණය කරන බවට පොදුජන පෙරමුණෙන් චෝදනා

Wednesday, 04 September 2019 - 9:00

%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F
ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයට අදාළව එක්සත් ජාතික පක්ෂය මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරන බවට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රකාශ කළා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රමේෂ් පතිරණ මැතිවරණ කොමිසමට ඊයේ මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනුයි මේ බව කියා සිටියේ.