නිදහස් චතුරස‍්‍රය අවට රථ වාහන තදබදයක්

Wednesday, 04 September 2019 - 13:02

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%83%E2%80%8D%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රජයේ විධායක නිලධාරින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට සිදුකරන විරෝධතාවක් හේතුවෙන් නිදහස් චතුරස‍්‍රය අවට මාර්ගවල රථ වාහන තදබදයක් හට ගෙන තිබෙනවා.

වැටුප් විෂමතාවන්ට විසඳුම් ලබා දෙන ලෙස බලකරමින් මෙම විරෝධතාව සංවිධාන කර ඇති අතර, මෙම කරුණ මුල් කර ගනිමින් රජයේ විධායක නිලධාරින් අද ලෙඩ නිවාඩු දමා වර්ජනයක ද නිරත වනවා.