ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්දයේ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් 13 ට පෙර යොමුකරන්නැයි ඉල්ලීමක්

Wednesday, 04 September 2019 - 13:35

%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+13+%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB+%E0%B6%BA%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීමට අදාළ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් ලබන 13 වනදාට පෙර යොමුකරන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දැනුම් දෙනවා.

අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් රසික පීරිස් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ අදාල තැපැල් ඡන්දය අයදුම්පත් ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරියා වෙත තැපැල් මගින් යොමුකළ හැකි බවයි.

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීම ලබන මස 11 වනදා පැවැත්වීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ  නිකුත් කෙරුණා.

ඒ අනුව, 2018 වසරේ ඡන්ද නාම ලේඛනය ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීමට වලංගු වනු ඇති.

මෙම මැතිවරණයට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඡන්දදායකයින් 53,384 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා සිටිනවා.