ගාල්ලේ වංචාවල ප්‍රදේශයේ සුපිරි වෙළඳසැලක් ගලක් ගසා බිඳ කළ අමුතු සොරකම

Thursday, 05 September 2019 - 10:50

%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B3+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%B8
ගාල්ල අකුරැස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයේ වංචාවල ප්‍රදේශයේ සුපිරි වෙළඳසැලක් බිඳ එහි භාණ්ඩ හා මුදල් කොල්ලකන අයුරු CCTV කැමරාවක සටහන්ව තිබෙනවා.

වෙළඳසැලේ හිමිකරු ප්‍රකාශ කරන්නේ කොල්ලකා ඇති භාණ්ඩ සහ මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් හාරලක්ෂ හැටපන්දහසක් පමණ වන බවයි.

සැකකරු ප්‍රථමයෙන් යතුරු පැදියකින් පැමිණ එහි ඉදිරිපස වීදුරුවට ගලකින් පහරදී යළි ඉන් පිටත්ව යනවා.

අනතුරුව මිනිත්තු 15 ක පමණ කාලයකට පසුව එහි පැමිණෙන සැකකරු වීදුරුව බිඳී ගිය ස්ථානයෙන් වෙළඳසැලට ඇතුල්වී එහි මුදල් සහ භාණ්ඩ සොරකම් කර පලා යනවා.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හබරාදුව පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.

අදාල සොරකම දැක්වෙන CCTV දර්ශන පහතින්.