ඉන්දීය ජාතිකයන් 44 දෙනෙකු කොම්පඤ්ඤවීථියේදී අත්අඩංගුවට

Thursday, 05 September 2019 - 12:37

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+44+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%A4%E0%B7%8A%E0%B6%A4%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
කොම්පඤ්ඤවීථියේ පෞද්ගලික ඉදිකිරීම් වැඩබිමකදී වීසා නොමැතිව මෙරට රැඳී සිටි ඉන්දීය ජාතිකයින් 44 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ වැටලීම් අංශයේ නිලධාරීන් අද අලුයම සිදුකළ වැටලීමකදී මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස අවුරුදු 25 සහ 50 අතර වයස්වල පසුවන්නන්.

මේ අතර එම වැඩබිමේ සිටි තවත් ඉන්දීය ජාතිකයින් 18 දෙනෙකුගේ සංචාරක වීසාපත් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් භාරයට ගනු ලැබුවා.