නාවලපිටියේදී ජේ.සී.බී යන්ත්‍රයකට යටවීමෙන් පුද්ගලයෙකු මරුට.

Thursday, 05 September 2019 - 14:27

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%A2%E0%B7%9A.%E0%B7%83%E0%B7%93.%E0%B6%B6%E0%B7%93+%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7.
නාවලපිටිය - කිරිමැටිය ප්‍රදේශයේදී ජේ.සී.බී යන්ත්‍රයකට යටවීමෙන් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.
අද පෙරවරුවේ එම ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට යොදවා තිබූ ජේ.සී.බී යන්ත්‍රයක් කාර්මික දෝෂයකට ලක්වුණා.

පසුව එය පරීක්ෂා කිරීම සදහා එම ස්ථානයට පැමිණි මොහු ඊට යටවීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ බවයි පොලීසිය සදහන් කළේ.

ජේ.සී.බී යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.