උසස් පෙළ සිසුන්ගේ වෙනසක්

Friday, 06 September 2019 - 10:46

%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A
විද්‍යා අංශයෙන් උසස් පෙළ හදාරන සිසුන් සංඛ්‍යාවේ පැහැදිලි වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

2014 වසරේදී එම සංඛ්‍යාව දැක්වුණේ 38,042 ක් ලෙසයි. එය ක්‍රමිකව වර්ධනය වී මේ වසර වනවිට 41,168 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.
 
කෙසේ වෙතත්, සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී විද්‍යා විෂය සමත්වන ප්‍රතිශතය වාර්ෂිකව උච්චාවචනය වන තත්ත්වයක් දැනට දක්නට ලැබෙන බවයි එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.