ජාතික සත්ත්වෝද්‍යාන වෘත්තීය සමිති වැඩ වර්ජනයක

Friday, 06 September 2019 - 11:19

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A
තම ඉල්ලීම්වලට බලධාරීන් මෙතෙක් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොදැක්වීම හේතුවෙන් ජාතික සත්වෝද්‍යාන වෘත්තීය සමිති එකමුතුව අද එක්දින සංකේත වැඩවර්ජනයක් නිරත වනවා.

අනතුරු දීමනාව රුපියල් 5000 කින් සහ පැමිණීමේ දීමනාව රුපියල් 1500කින් ඉහළ නංවන ලෙස වසරකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීම් කළත්, ඊට විසඳුම් මෙතෙක් ලබාදී නොමැති බවයි එම එකමුතුව පෙන්වා දෙන්නේ.

වෘත්තීය ක්‍රියා මාර්ගය හේතුවෙන් සත්වෝද්‍යානවලට නරඹන්නන් ඇතුළත් කර නොගන්නා බවයි ජාතික සත්වෝද්‍යාන වෘත්තීය සමිති එකමුතුවේ කැඳවුම්කරු එම්.කේ.එස්.කරුණාතිස්ස කියා සිටියේ.