විමල් අමරිකානු තානාපති කාර්යාලයෙන් පිළිතුරු ඉල්ලයි

Friday, 06 September 2019 - 20:02

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
මෙරටට පැමිණ සිටින අමෙරිකානු ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් පිරිසක් සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා කළ විශේෂ හෙළිදරව්ව සම්බන්ධයෙන් අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය පිළිතුරු සැපයිය යුතු බව ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ අදහස් පළකළේ අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී.