නිදහස් පක්ෂය පොදු බලවේගයට එක්වනු ඇතැයි, පොදුජන පෙරමුණට බලාපොරොත්තුවක්

Saturday, 07 September 2019 - 13:38

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92%2C+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නුදුරේදීම පොදු බලවේගය සමඟ එක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන කොළඹ අද කැදවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මේ බව කියා සිටියා.

ඊට අදාලව නිදහස් පක්ෂය පැහැදිලි තීන්දුවක් ගෙන ඉදිරි කාලයේදී ගැටළු අවසන් කර පොදු බලවේගයට එක්වනු ඇති බවට අපේක්ෂා කරන බවයි මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.