විහාරස්ථානවලින් බදු අයකර ගැනීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටින බවට තිස්ස සඳගිරි උභය රජමහා විහාරාධිපති හිමියන්ට සැකයක්

Saturday, 07 September 2019 - 22:43

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94++%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B6%B7%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රටේ විහාරස්ථානවලින් බදු අය කරගැනීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටින බවට සැකයක් මතුව ඇතැයි තිස්ස සඳගිරි උභය රජමහා විහාරාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය දේවාලේගම ධම්මසේන හිමියන් චෝදනා කරනවා.

උන්වහන්සේ මේ චෝදනාව එල්ල කළේ රජමහා විහාරයේ සියලු පඬුරු පෙට්ටි මුද්‍රා තබා විගණනයක් සිදුකිරීමට බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව උපදෙස් ලබාදී ඇති පසුබිමකයි.

පසුගිය අගෝස්තු 7 වැනිදා තිස්සමහාරාම රජමහා විහාරයට පැමිණි බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ විගණන නිලධාරීන් විහාරස්ථානයේ විගණනයක් සිදුකර තිබෙනවා.

එහිදී තහවුරු වී ඇත්තේ විහාරස්ථානයේ පඬුරු පෙට්ටිවලින් ලැබෙන මුදල් කඩබදුවලින් ලැබෙන ආදායම් ඇතුළු වෙනත් ආදායම් පිළිබඳව මූල්‍ය වාර්තා විධිමත්ව පවත්වාගෙන ගොස් නොමැති බවයි.
 
මේ හේතුවෙන් රජ මහා විහාරස්ථානයේ සියලු පිං පෙට්ටි මුද්‍රා තබා බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ ගණනය කර භාරකාර ගිණුමකට බැර කරන ලෙසට නියෝග කර තිබෙනවා.

එම දෙපාර්තමේන්තුව උපදෙස් ලබාදී ඇත්තේ විහාරස්ථානයට ලැබෙන ආදායම් පිළිබඳ නිවැරදි වාර්තා තබා ගන්නා ලෙසටත් අදාළ ආදායම් ගිණුම් ගත කර වියදම් සඳහා ලබාගත යුතු බවටයි.