මේ වසරේ බිලියන දහසක ආදායම් බදු ඉලක්කයක්

Sunday, 08 September 2019 - 13:02

%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මේ වසරේ දෙසැම්බර් 31 වනදා වනවිට රුපියල් බිලියන දහසක ආදායම් බදු ඉලක්කයක් ළගා කරගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් නදුන් ගුරුගේ ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු කියා සිටියේ මේ වසර සඳහා ලබාදී ඇති ආදායම් ඉලක්කය රුපියල් බිලියන 800 ක් වුවද ඊට අතිරේකව රුපියල් බිලියන 200 ක ආදායම් බදු උපයාගැනීමට සැළසුම් කර ඇති බවයි.

වෘත්තිකයන් සඳහා නව ආදායම් බදු ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහිද අවධානය යොමුකර ඇති බව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් ජනරාල් නදුන් ගුරුගේ කියා සිටියා.