මීගමුවේ පාසලක් ඉදිරිපිට විරෝධතාවක්

Monday, 09 September 2019 - 11:31

%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මීගමුව - දළුපත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ඉදිරිපිට දෙමාපියන් පිරිසක් අද පෙරවරුවේ විරෝධතාවක නිරත වුණා.

ඒ එම විද්‍යාලයට අයත් ගොඩනැගිල්ලක පෞද්ගලික පන්ති පැවැත්වීමට එරෙහිවයි.