නිදහස් අධ්‍යාපනයට වැඩිම මුදල ආයෝජනය කළේ වත්මන් ආණ්ඩුවයි

Monday, 09 September 2019 - 12:53

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
මෙරට නිදහස් අධ්‍යාපනය සඳහා වැඩිම මුදලක් අයෝජනය කර ඇත්තේ තම ආණ්ඩුව යටතේ බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කළා.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘතිය යටතේ සියලු දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි ඉදිකරන පාසල් ගොඩනැගිලි 500 ක් සිසු අයිතියට පැවැරිමේ ජාතික මහෝත්සවයට කහතුඩුව ජාතික සම්පත් හා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේදී අද එක්වෙමින්.