උසස් පෙළ දෙවැනි අදියරේ ඇගයීම් හේතුවෙන් පාසල් 27 ක් වසා තැබේ

Monday, 09 September 2019 - 14:55

%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+27+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%9A
මෙවර උසස් පෙළ විභාගයේ දෙවැනි අදියරේ ඇගයීම් කටයුතු හේතුවෙන් මේ මස 15 වනදා සිට ලබන ඔක්තෝම්බර් මස 2 වනදා දක්වා පාසල් 4 ක් සම්පූර්ණයෙන්ම වසා තැබෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව, කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය, මහනුවර විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය, මාතර - මහානාම මහා විද්‍යාලය සහ කුරුණෑගල - ලක්දාස් ද මැල් මහා විද්‍යාලය යන පාසල් හතර සම්පූර්ණයෙන්ම වසා තැබෙන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

මීට අමතරව, මේ මස 15 වනදා සිට ලබන ඔක්තෝම්බර් මස 2 වනදා දක්වා, තවත් පාසල් 23 ක්, කොටසක් පමණක් වසා තැබීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.