දියබෙදුම ග්‍රාමීය රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් නොමැතිවීමෙන් ගැටළුකාරී තත්ත්වයක්

Tuesday, 10 September 2019 - 10:07

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ගිරිතලේ - දියබෙදුම ග්‍රාමීය රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් නොමැතිවීම හේතුවෙන් රෝගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය දැඩි අපහසුතාවට පත්ව තිබෙනවා.

පොළොන්නරුව ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් අත්තනෝමතික ලෙස වෛද්‍යවරුන් සේවා ස්ථාන මාරු කිරීම් හේතුවෙන් මෙම ගැටළුකාරීත්වය මතුව ඇති බවයි රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය චෝදනා කරන්නේ.