වන අලි සමික්ෂණය කල් යයි

Tuesday, 10 September 2019 - 13:33

%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලබන 13 14 සහ 15 යන දිනවල සිදුකිරීමට නියමිත තිබූ වන අලි සමීක්ෂණය සිදු නොකරන බව වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එම්.ජී.සී. සුරියබණ්ඩාර නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ප්‍රදේශ ගණනාවකට බලපෑ ඇති අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් මෙම වන අලි සමීක්ෂණය සිදුනොකරන බවයි.

ඒ අනුව ලබන 13, 14 සහ 15 දින වල වසාදැමිමට තීරණය කර තිබූ සියළුම ජාතික උද්‍යාන එම දිනයන්හිදි සංචාරකයින් සඳහා නැවත විවෘත කෙරෙනවා.

කාලගුණ තත්ත්වය යහපත් වු පසු මේ වසරේ වන අලි සමීක්ෂණය සිදුකරන බවයි වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ.