විහාරස්ථාන 75 ක් වෙත පූජා ඔප්පු පිළිගැන්වීම ජනපති අතින්

Tuesday, 10 September 2019 - 16:03

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+75+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%A2%E0%B7%8F+%E0%B6%94%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
දිවයින පුරා විහාරස්ථාන 75 ක් සඳහා පූජා ඔප්පු පිළිගැන්වීම ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද ජනාධිපති මන්දිරයේදී සිදු කෙරුණා.

ඉඩම් දීමනා පත්‍ර හා බලපත්‍ර දස ලක්ෂයක් ලබාදීමේ ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීවයි මෙලෙස පූජා ඔප්පු ප්‍රදානය කෙරුණේ.

2015 වසරේ සිට දිවයින පුරා රජයේ ඉඩම්වල පිහිටි විහාරස්ථානවලට පූජා ඔප්පු 355 ක් සඟ සතුකොට පූජා කර ඇති අතර, තවත් විහාරස්ථාන 700 ක් වෙනුවෙන් එම ඔප්පු සකස් කර අවසන් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ.