ඇමති රාජිතට එරෙහි මහජන විශ්වාසභංගය, ජනපතිට

Wednesday, 11 September 2019 - 7:38

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BA%2C+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7
සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න සිය අමාත්‍ය ධුරය යොදාගනිමින් සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය තුළ සිදුකර ඇති අක්‍රමිකතාවන්වලට එරෙහිව වහා පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් අත්සන් දස ලක්ෂයකින් යුත් මහජන විශ්වාසභංගයක් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය ඊයේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ගොස් ජනාධිපතිවරයාට එය භාරදුන්නා.