පරිපාලන නිලධාරීන් අමාත්‍යවරු සහභාගිවන උත්සව වර්ජනය කිරීමේ සූදානමක

Thursday, 12 September 2019 - 7:17

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%9A
ලබන අඟහරුවාදා පැවැත්වෙන කැබිනට් රැස්වීමේදී සිය ගැටළුවට විසඳුමක් නොලැබුණහොත් අමාත්‍යවරුන් සහභාගිවන උත්සව වර්ජනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, ඊයේ රැස්වූ එහි මහා මණ්ඩල රැස්වීමේදියි.

වැටුප් විෂමතා ගැටළුව මුල් කරගනිමින් පසුගිය දින දෙකේ ඔවුන් සංකේත වර්ජනයක නිරතවූ අතර, මේ නිසා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුලූ රාජ්‍ය ආයතන රැසක කටයුතුවලට බාධා එල්ලවුණා.