ආබාධිත රණවිරුවන් තවමත් විසඳුමක් අපේක්ෂාවෙන්

Saturday, 14 September 2019 - 12:57

%E0%B6%86%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A
තම ඉල්ලීමට නිසි විසදුමක් ලබාදීමට කිසිදු බලධාරියෙකු මේ වනතුරුත් ක්‍රියාකර නොමැති බවට කොළඹ - කොටුව දුම්රියපොල ඉදිරිපිට සත්‍යග්‍රහයේ නිරත ආබාධිත රණවිරුවන් පවසනවා.

වැටුප් ගැටළුවලට විසඳුම් ඉල්ලමින් පසුගිය බදාදා මොවුන් මෙම සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කරනු ලැබූ අතර එය අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ හතරවන දිනටයි.