එට්කා, කැබිනට් මණ්ඩලයට

Sunday, 15 September 2019 - 13:05

%E0%B6%91%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ඉන්දු - ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සහ තාක්ෂණික සහයෝගීතා ගිවිසුම හෙවත් එට්කා ගිවිසුම පිළිබඳ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරි සතියේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙනවා.

සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.ටී.කොඩිකාර හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට ප්‍රකාශ කළේ එට්කා ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් අනු කමිටුවල ඇගයීම් මෙලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන බවයි.

එම යාවත්කාලීන වාර්තා ඒ ආකාරයෙන්ම ඉදිරිපත් කිරීමට එට්කා පිළිබඳ ජාතික සාකච්ඡා කමිටුව තීරණය කළ බව ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

එමෙන්ම ඔහු කියා සිටියේ එය එට්කා ගිවිසුමේ අවසන් කෙටුම්පතක් නොවන බවයි.

එමගින් ඉන්දු - ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සහ තාක්ෂණික සහයෝගීතා ගිවිසුම පිළිබඳ සාකච්ඡා ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අපේක්ෂා කෙරෙනවා.

2003 වසරේ සිට ඉන්දු - ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ආර්ථික ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වන අතර, ඉන් අනතුරුව දෙරට අතර සීපා ලෙස හැඳින්වුණු පුළුල් ආර්ථික සහයෝගීතා ගිවිසුමක් ඇති කරගැනීමට උත්සාහයක් ක්‍රියාත්මක වුණා.

විවිධ අංශවල විරෝධතා මැද එය ක්‍රියාත්මක නොවූ අතර, එට්කා ගිවිසුම කරළියට පැමිණියේ වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් අනතුරුවයි.