රණවිරු සත්‍යග්‍රහය තවදුරටත්

Monday, 16 September 2019 - 7:17

%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A
වැටුප් ගැටළුව සහ තවත් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් රණවිරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ජාතික බලවේගය කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට ආරම්භ කළ සත්‍යග්‍රහය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි.

ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් කඩිනමින් ඉටු කර දීමට බලධාරීන් දැනුවත් කරන බවයි පසුගිය දිනවල ඔවුන් හමුවීමට පැමිණි දේශපාලනඥයින් සහ සිවිල් සංවිධානවල නියෝජිතයින් සඳහන් කළේ.

ඉකුත් 11 වන දා ආරම්භ කළ සත්‍යග්‍රහයට මිය ගිය රණවිරුවන්ගේ බිරින්දෑවරුන්ගේ සහයත් මේ වන විට හිමිව තිබෙනවා.