විරෝධතාවක් නිසා ලෝටස් පාර තාවකාලිකව වැසේ

Monday, 16 September 2019 - 12:46

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් ගාලු මුවදොරට පිවිසෙන මාර්ගය ලෝටස් වටරවුමෙන් වසා දමා තිබෙනවා.

කොළඹ - කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට ආරම්භ කෙරුණු මෙම විරෝධතා පාගමන මේ වනවිට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ආසන්නයට පැමිණ ඇති බවයි එහි සිටින හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.