මැතිවරණ පවත්වන දිනය ගැන අද පස්වරුවේ විශේෂ සාකච්ඡාවක්

Monday, 16 September 2019 - 16:00

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අද සිට දින 14ක් ඇතුළත ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය බොහෝදුරට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ හැකියාව පවතින බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසනවා.

රත්නපුරයේ අද පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබාදෙමිනුයි ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ.

අද පස්වරුවේ මැතිවරණ කොමිසමේ නියෝජිතයින් සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන අතර එහිදී ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ගන්නා බවයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.