අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් උදර්පනය කිරීමේ ඉල්ලීම සිංගප්පූරු රජය වෙත

Monday, 16 September 2019 - 16:58

%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%94%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AD
මහබැංකු බැඳුම්කර සිද්ධියට අදාළව හිටපු මහබැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මෙරටට උදර්පනය කිරීම සඳහා වූ ඉල්ලීම සිංගප්පූරු රජය වෙත මේ වන විට භාර දී තිබෙනවා.

සිංගප්පූරුවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් අදාළ උදර්පන ඉල්ලීම යොමු කර ඇති බවයි නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනි රජයේ අධිනිතිඥ නිෂාරා ජයරත්න සඳහන් කළේ.

අදාළ ඉල්ලීම මෙරට විදේශ අමාත්‍යාංශය මගින් සිංගප්පූරුවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය වෙත යොමු කර තිබුණා.