කැළණි ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළට - අවධානයෙන් සිටින්නැයි මහජනතාවට උපදෙස්

Monday, 16 September 2019 - 17:55

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%9F%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7+-+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A
පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ කැළණි ගඟේ නාගලගම්වීදිය ජල මාපාංකයේ ජල මට්ටම ඉහළ යමින් පවතිනවා.

මේ හේතුවෙන් කැළණි ගඟ අවට පහත් බිම්වල ජනතාවට අවධානයෙන් සිටින ලෙසයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලා සිටින්නේ.