ඩෙංගු රෝගීන් 46,000 ඉක්මවයි

Tuesday, 17 September 2019 - 12:37

%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+46%2C000+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගීන් 46,126 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා.

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කළේ මේ මාසයේ මේ දක්වා ඩෙංගු රෝගීන් 1615 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවයි.

වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ පසුගිය මාසයේ වන අතර, එම සංඛ්‍යාව 9294ක්.

ඉන් වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් බස්නාහිර පළාතෙන් වාර්තා වන අතර, එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 46.5ක් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කළේ.

ඩෙංගු මදුරුවන් බෝ වන ස්ථාන පරිසරයෙන් තුරන් කිරිම සඳහා අඛණ්ඩව කටයුතු කරන ලෙස ද වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය මහජනතාව වෙත දැනුම් දීමක් කළා.

මේ අතර, දඹදිව වන්දනාවේ යන වන්දනාකරුවන් මැලේරියාව වැළැක්වීමේ ඖෂධ ලබාගැනීමට සැලකිලිමත් වන්නැයි ජාතික මැලේරියා මර්ධන ව්‍යාපාරය යළි දැනුම් දීමක් කළා.