තංගල්ල ඩිපෝවේ ගින්නක්

Tuesday, 17 September 2019 - 17:19

%E0%B6%AD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%9D%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් තංගල්ල ඩිපෝවේ ගරාජයක් තුල ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

ඊයේ (16) පස්වරුවේ මේ ගින්න හටගෙන ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සදහන් කළේ.

ගෑස් නලයක ඇතිවූ දෝෂයක් හේතුවෙන් ගින්න හටගෙන ඇති බවයි මුලික විමර්ශන වලදී අනාවරණය වී ඇත්තේ.

තංගල්ල නගර සභා ගිනි නිවීමේ ඒකකය විසින් ගින්න නිවා දැමීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.