දෑස් නොපෙනෙන අයෙකුට ඉඩ නොදුන් නොමිනිස් රියදුරාගේ වීඩියෝව සමාජ මාධ්‍ය කළඹයි

Tuesday, 17 September 2019 - 20:54

%E0%B6%AF%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%A9+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B6%BA%E0%B7%92
දෑස් නොපෙනෙන පුද්ගලයෙකු පදික වේදිකාව ඔස්සේ මාර්ගය හරහා ගමන් කිරීමට යාමේදී මෝටර් රථයක පැමිණෙන පුද්ගලයෙකු එය නොනවත්වා ධාවනය කරන අයුරුත්, එම සිද්ධිය පටිගත වූ මෝටර් රථයේ සිටි රියැදුරා ඔහුට මාර්ගය හරහා මාරු වීමට උපකාර කරන අයුරුත් සමාජ මාධ්‍යවල මේ දිනවල සංසරණය වනවා.