කැළණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

Wednesday, 18 September 2019 - 7:21

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අවිස්සාවේල්ලේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා අද උදෑසන ධාවනය වෙමින් පැවති දුම්රියක් පුවක්පිටිය දුම්රිය ස්ථානයේදී පීලි පැනීමකට ලක්ව තිබෙනවා.

ඒ හේතුවෙන් කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ  දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුවන බවයි පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ. සිද්ධියෙන් පීලි පැනීමට ලක්වූ දුම්රියට සහ දුම්රිය මාර්ගයට හානි සිදුව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.