රුහුණු කුමාරි දුම්රිය කාර්මික දෝෂයකට ලක්වෙයි

Wednesday, 18 September 2019 - 8:39

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
මාතර සිට මරදාන බලා පැමිණෙමින් තිබූ රුහුණු කුමාරි සීග්‍රගාමී දුම්රිය ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානය අසළ දී කාර්මික දෝෂයකට ලක්ව තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් එම දුම්රිය ප්‍රමාද වී ධාවනය කෙරෙන බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ.