තාවකාලික, අනියම්, ආදේශක, කොන්ත්‍රාත් රාජ්‍ය සේවකයන්ට සුබ ආරංචියක්

Wednesday, 18 September 2019 - 12:58

%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%2C+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%9A%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B6+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රාජ්‍ය ආයතනවලට තාවකාලික, අනියම්, ආදේශ, කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවාගෙන සිටින සේවකයන්ට ස්ථිර පත්වීම් ලබාදීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 25/2004  හා 25/2004/01 නිකුත් කළ අවස්ථාවේදී එහි සඳහන් අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ නොකිරීම නිසා සේවා ස්ථිරත්වය ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ සේවකයන්ට සහ චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීමෙන් පසු සේවා අවශ්‍යතා මත තාවකාලික, අනියම්, ආදේශක, කොන්ත්‍රාත් හෝ සහන පදනම මත බඳවාගෙන දින 180 කට වඩා සේවය කර ඇති සේවකයින් අවශ්‍ය සුදුසුකම් මේ මස පළවනදා සිට සම්පූර්ණ කිරීමේ පදනම මත මෙලෙස සේවයේ ස්ථිර කෙරෙන බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.